Ceník

Překlad španělština – čeština a zpět 300,- Kč/NS

Překlad ze zvukového nebo video záznamu 300,- Kč/NS

Průvodcovská činnost – dle domluvy

Tlumočení španělština – čeština 500 Kč/hod

Korektura 60 Kč /NS

Vyučování – jednotlivec 250 Kč/60 min 350 Kč/90 min

Skupinové vyučování – dle domluvy

NS – normostrana (1800 znaků výchozího textu včetně mezer. Pokud není možné stanovit počet znaků na základě výchozího dokumentu, konečná cena se stanoví podle výsledného textu).
Minimální fakturovaný rozsah je 1 NS.
Uvedená cena se vztahuje k běžným textům ve standardním editovatelném formátu.
Při nestandardním formátu či vysoké náročnosti textu může být cena upravena.